NTP8124

硅负极,有效抑制体积膨胀
提供活性物质百分比&提高能量密度&显著降低导电剂、粘结剂用量
提供活性物质克容量发挥&显著降低电池内阻&提升高倍率、放电能力
降低电池快速充放电时电池表面温度
提供电池低温放电性能
增强电解液吸收、提升电池循环性能
  •  

     

                                           

产品中心

PRODUCT CENTER

全部产品

联系我们