NTP1003

提供活性物质百分比&提高能量密度&显著降低导电剂、粘结剂用量
提供活性物质克容量发挥&显著降低电池内阻&提升高倍率、放电能力
降低电池快速充放电时电池表面温度
提供电池低温放电性能
增强电解液吸收、提升电池循环性能
通用型导电剂,适用于成本取向的电池产品
  •            

                                             

产品中心

PRODUCT CENTER

全部产品

联系我们